من سفارش داده ام ولی هنوز آن را دریافت نکرده ام چکار کنم؟

لطفا با بخش پیگیری سفارشات در ویتاپک تماس گرفته و ویتاپک به شما اطمینان می دهد که هرچه سریعتر نسبت به پیگیری تحویل سفارش شما اقدام نماید.