ساعات و روز های کاری ویتاپک چگونه می باشد؟

ساعات کاری ویتاپک جهت دریافت سفارشات بصورت اینترنتی 24 ساعته و در طول هفت روز هفته بوده و زمان تحویل سفارشات هر روز از ساعت 10 صبح الی 9 شب بعداظهر به غیر روزهای جمعه و تعطیل می باشد.