چگونه می توانم سفارش خودم را پیگیری کنم؟

شما می توانید با  وارد کردن شماره فاکتور خود در قسمت پیگیری سفارشات از جزئیات دقیق زمان دریافت سفارش خود آگاه شوید.